Toelichting programmadoelstelling G

Sportieve en culturele activiteiten stimuleren inwoners mee te doen. Daarmee dragen ze bij aan de sociale samenhang en aan de realisatie van meerdere programmadoelstellingen zoals onder andere het verbeteren van de vitaliteit en het verminderen van eenzaamheid onder Rhedense inwoners.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Iedere inwoner in Rheden kan deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Dit zorgt voor sociale samenhang, voor vitale inwoners en voor het verminderen van sociale isolatie.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).