Toelichting programmadoelstelling H

Het doel is het vergroten van het aantal geschikte lokale (werk)plekken waardoor passend werk en (arbeidsmatige) dagbesteding beschikbaar zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier over het betrekken van werkgevers, ondernemers, instellingen en partners.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Realisatie van voldoende passende lokale (werk)plekken voor inwoners die niet (meer) hoeven of kunnen werken, al dan niet met begeleiding.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).