Toelichting programmadoelstelling J

Lokale ondernemers en (zorg)instellingen dragen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan het sociale klimaat in de gemeente Rheden. Zij maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen aan de realisatie van maatschappelijke doelen.
Deze programmadoelstelling is onderdeel van programmadoelstelling K: "de gemeente treedt op als partner". Als gemeente faciliteren wij contact en informatie-uitwisseling tussen sociale partners.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

De gemeente en haar lokale partners werken constructief samen. Wij versterken elkaar en bevorderen het sociale klimaat in de gemeente. Om dit te bereiken streven wij de volgende subdoelstelling na:
Wij faciliteren ontmoeting en informatie-uitwisseling voor de sociale partners van de gemeente. Dit doen wij door periodiek Sociaal Café's (op thema's) te faciliteren zodat informele- en formele partners in staat zijn zich te presenteren en elkaar te ontmoeten.