Toelichting programmadoelstelling M

De gemeente is verplicht haar inwoners te informeren en adviseren op het gebied van opvoeden, opgroeien, wonen, welzijn, vervoer, (vrijwilligers)werk, inkomen, schulden, gezondheid, onderwijs, leerplicht en (informele) zorg. Als inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen, kunnen zij vaak zelf, op tijd, de ondersteuning regelen die zij nodig hebben. Inwoners zien terecht elke medewerker van de gemeente als vertegenwoordiger van de gemeente en hebben geen boodschap aan de achterliggende organisatiestructuur. We willen iedere vraag of melding van een inwoner op de juiste manier afhandelen. Als gemeente dragen wij een eenduidige boodschap uit.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Mensen willen weten bij wie ze terecht kunnen. Wij zorgen ervoor dat onze frontlijnmedewerkers een brede basiskennis hebben van hetgeen er leeft in onze dorpen en wat er is aan informele- en formele ondersteuning. We stemmen daartoe de interne processen goed op elkaar af.
We denken bij alles wat we doen ter ondersteuning van onze inwoners bewust na over de toegankelijkheid ervan. Het is zaak de weg naar informatie, advies en ondersteuning zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken zodat mensen makkelijker kunnen meedoen. Denk hierbij niet alleen aan een interactieve sociale kaart, aan goede en complete informatievoorziening via het KCC, onze Toegang of onze website. Het gaat ook over bejegening, respect en vriendelijkheid naar inwoners toe, en met of voor hen werken op basis van vertrouwen.
Deze programmadoelstelling gaat over de grenzen van het sociale domein heen en pakken we binnen de organisatie integraal op.