Toelichting programmadoelstelling A

Het is voor onze inwoners van belang dat zij, op hun eigen wijze, kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit noemen wij regie over het eigen leven. Deelnemen aan de samenleving doe je bijvoorbeeld door naar school te gaan, te werken, vrijwillige inzet te plegen, bij een vereniging te sporten, te zingen of op een andere manier actief zijn.
Wanneer dat nodig is en gewenst, ondersteunen wij onze inwoners de regie over hun leven te behouden of te versterken. We kijken met elkaar naar mogelijkheden, wensen en motivatie. De vraag van de inwoner is daarbij altijd leidend.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Wij leggen een basis voor inwoners zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de Rhedense samenleving.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).