Programma

3. Bestuur en veiligheid

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

4.673

4.951

5.347

5.367

5.275

5.275

Baten

41

23

23

23

23

23

Saldo van baten en lasten

-4.632

-4.928

-5.324

-5.344

-5.252

-5.252

Reserves

Toevoeging

2

0

0

0

0

0

Onttrekking

55

4

4

4

4

4

Resultaat

-4.579

-4.924

-5.320

-5.340

-5.248

-5.248