Programma

2. Ruimtelijk domein

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

24.774

22.547

22.200

21.935

21.735

21.435

Baten

13.748

11.904

11.552

11.558

11.558

11.558

Saldo van baten en lasten

-11.026

-10.643

-10.648

-10.377

-10.177

-9.877

Reserves

Toevoeging

1.520

294

136

136

136

136

Onttrekking

2.908

105

105

105

105

105

Resultaat

-9.638

-10.832

-10.679

-10.408

-10.208

-9.908