Programma

4. Dienstverlening

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

2.681

2.362

2.192

2.192

2.192

2.192

Baten

62

24

24

24

24

24

Saldo van baten en lasten

-2.619

-2.338

-2.168

-2.168

-2.168

-2.168

Reserves

Toevoeging

122

0

0

0

0

0

Onttrekking

787

0

0

0

0

0

Resultaat

-1.954

-2.338

-2.168

-2.168

-2.168

-2.168