Overzicht

Overhead

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

12.843

12.921

13.259

12.738

12.309

11.770

Baten

368

59

101

315

438

39

Saldo van baten en lasten

-12.475

-12.861

-13.158

-12.422

-11.871

-11.731

Reserves

Toevoeging

374

0

0

0

0

0

Onttrekking

215

196

48

3

3

3

Resultaat

-12.634

-12.665

-13.110

-12.419

-11.867

-11.728

Onderstaande tabel geeft aanvullend een specificatie van de overhead.

Specificatie Overhead

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelslasten

Advies en Ontwikkeling

0

2.986

2.707

2.676

2.607

2.604

Directieteam

0

549

597

689

662

687

Facilitaire Dienstverlening

0

1.575

74

74

74

74

ICT

0

952

0

0

0

0

Overhead Domein Ruimte

0

790

741

741

741

741

Overhead Sociaal Domein

0

468

518

518

518

518

Totaal personeelslasten

0

7.321

4.637

4.698

4.602

4.624

Overige lasten

Advies en Ontwikkeling

0

506

552

552

552

552

Directieteam

0

830

804

392

192

192

Facilitaire Dienstverlening

0

1.436

927

927

927

927

ICT

0

2.274

1.022

470

82

320

Bijdrage aan De Connectie

0

0

4.866

5.078

5.210

4.811

Overhead Domein Ruimte

0

251

255

255

255

255

Overhead Sociaal Domein

0

47

47

47

47

47

Totaal overige lasten

0

5.344

8.473

7.721

7.265

7.104

Totaal lasten (per saldo)

0

12.665

13.110

12.419

11.867

11.728