Programma

1. Sociaal domein

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

65.522

67.181

65.193

64.991

65.054

64.748

Baten

18.689

16.128

17.339

16.221

16.221

16.221

Saldo van baten en lasten

-46.833

-51.053

-47.854

-48.770

-48.833

-48.527

Reserves

Toevoeging

618

243

244

0

0

0

Onttrekking

859

2.484

9

9

9

9

Resultaat

-46.592

-48.813

-48.090

-48.761

-48.824

-48.518