Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden, voor 2018, zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

De Gemeenschappelijke Regeling Onderwijs bestaat vanaf 2018 niet meer. (Deze taken worden onder een module van de Modulair Gemeentelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland gebracht).

In de paragraaf Verbonden Partijen geven we nader inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's voor de gemeente in relatie tot deze organisaties.