Welk beleid is voorhanden?

Beleid

Toelichting

Vastgesteld

Plan van aanpak, programma Samen meer Service

Programma termijn 2016-2017
Vastgesteld door gemeenteraad

2016

Digitaal en persoonlijk contact

Vastgesteld door gemeenteraad. Deze notitie is een toevoeging op de visie op publieke dienstverlening van 2012.

2016

Klant in Beeld

Looptijd tot jan. 2021

2016

Visie op digitale dienstverlening

Vastgesteld door college B&W. Deze notitie is een toevoeging op de visie op publieke dienstverlening van 2012.

2013

Visie op publieke dienstverlening

Uitgangspunten en speerpunten voor de dienstverlening. Vastgesteld door gemeenteraad.

2012