• Digitale agenda 2020: We hebben bestuurlijk ingestemd met deze agenda. Onderdelen uit de nog steeds actuele agenda zijn o.a. de implementatie van een Generieke Digitale Infrastructuur, het stimuleren van de digitalisering (Massaal Digitaal), het ontwerp op landelijk niveau van dienstverleningsprocessen en de informatievoorziening van de Omgevingswet. Waar nodig maken we gebruik van door VNG en KING aangeboden activiteiten, infrastructuur en processen.
  • Landelijke visie op de digitale samenleving in 2025. We sluiten aan bij de ambitie om te netwerken en volledig digitale beschikbaarheid, maar wel vanuit ons motto dat daarnaast ook persoonlijk contact mogelijk blijft.
  • Er is Europese en landelijke wetgeving in voorbereiding gericht op verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en integratie van de dienstverlening naar één overheid. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, Wet open overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De decentralisaties in het sociale domein hebben hun effect al gehad op de organisatie, dienstverlening, informatiebehoefte, verantwoording en aansturing. De Omgevingswet doet een beroep op gemeenten om integraal, digitaal en klantgericht te werken, met meer lokale afwegingsruimte. We sluiten vanuit dienstverlening aan bij het programma Omgevingswet.