Streefwaarden

  1. In 2019 is het actieprogramma van het LOP afgerond.
  2. Stimuleren van aanleg en beheer van erf- en landschapsbeplanting.
  3. Herstel en behoud van landschapselementen.

Prestaties

  1. Opstarten van een Poelenwerkgroep.
  2. Uitvoeren LOP-projecten: 1 hoogstamboomgaard, 1 km aan Hagen, aanplant van 200 laanbomen, aanleg van 2 poelen en het herstel van 3 poelen.
  3. Meewerken aan ontsnipperingsmaatregelen.