Streefwaarden

  1. Het totaal aantal cliënten loopt gemiddeld over 2018 niet verder op dan 1.100 (conform de verwachting die in de Update MJBP re-integratie staat). Het betreft een stijging van 5,77% t.o.v. 2016 voornamelijk door instroom van statushouders, jongeren en ex-WW-ers.
  2. In 2018 is er inzicht in de ruimte die we hebben met de uitvoering van de P-wet. We geven hiermee uitvoering aan de Motie "Meer experimenteerruimte, minder regels in de Participatiewet".

Prestaties

  1. Wij maken samen met de inwoner een trajectplan van uitkering naar werk, inclusief de bijhorende instrumenten uit de Participatiewet. Denk hierbij aan het werkfit maken van mensen, het aanpakken van laaggeletterdheid en aan normen en waarden.
  2. We voeren het plan van aanpak, uit in 2018. Hieruit zal blijken wat er mogelijk is en wat de effecten zijn van het verminderen van de regeldrift.