Streefwaarden

  1. In 2018 komt in tenminste 95% van de jeugdzaken, middels een interventie, de veiligheid van de jeugdige op het gewenste niveau (van jeugdige of rechter).
  2. Het tevredenheidsniveau van de inwoners (van 0 tot 100) die contact hebben met onze Toegang blijft op peil. Van hen voelt 80% zich ondersteund bij het vinden van oplossingen voor de ervaren problemen (zowel in de algemene als in de maatwerksfeer).
  3. Het percentage inwoners (van 0 tot 100) dat de kwaliteit van de ondersteuning door middel van maatwerkvoorzieningen als goed beoordeeld, blijft gelijk t.o.v. de waardering in 2016. Dit percentage bedraagt 86%.
  4. De bekendheid van de algemene voorziening voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij "Het Gesprek", stijgt van 27 % in 2016 naar 35% in 2018. Deze percentages betreffen de groepen inwoners die zich melden bij het Sociaal Meldpunt.

Prestaties

  1. Wij maken met betrokken partners sluitende afspraken, die de veiligheid van het kind maximaal borgen.
  2. Nu de transitie is afgerond zetten wij zwaarder in op de methode van "Het Gesprek". Deze leidt tot een individueel arrangement waarin de eigen inzet, de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en algemene- en maatwerkvoorzieningen samenkomen. De vraag van de inwoner is daarbij altijd leidend.
  3. Wij borgen de kwaliteit van de voorzieningen (middels afspraken rond subsidie en inkoop) en stimuleren productvernieuwing met (regionale) innovatietafels (IAS Centraal Gelderland) en lokale inkoop ( o.a. dagelijkse ondersteuning).