Streefwaarden

 1. De percentages van jongeren met overgewicht zijn in 2020 gedaald naar minimaal 8% (5/6 jr.), 12,5% (10/11 jr.) en 14% (13/14 jr.) ten opzichte van de percentages in 2016.

2014

2015

2016

5/6 jr

11,3%

11,7%

10%

10/11 jr

13,9%

17,4%

16,4%

13/14 jr

21,7%

19,2%

16,6%

 1. In 2018 is het aantal senioren dat een beweegcoachtraject heeft gevolgd gestegen naar minimaal 110 ten opzichte van 90 senioren in 2016.
 2. In 2020 is het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren met een percentage verminderd (afhankelijk van de 0-meting eind 2017) ten opzichte van 2016. In het alcohol- en drugsbeleid zijn de verschillende indicatoren voor deze streefwaarde terug te vinden.

Prestaties

 1. In de jaren 2018 t/m 2020 continueren wij het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Daarvoor zetten wij een JOGG Regisseur in, die zich richt op:
  * Uitbreiding van het programma naar de kernen Velp en Rheden.
  * Verdubbeling van het aantal samenwerkingspartners naar minimaal 40. Daarbij richten wij ons op het bereiken van partijen uit verschillende sectoren (een groot deel van de huidige partners komt uit onderwijs).
  * Bereiken van wijken en gezinnen met een lage Sociaal Economische Status.   
 2. Wij zetten in de kernen Velp, Dieren en Rheden beweegcoaches in die minimaal 110 trajecten, gericht op het vinden van een geschikte sport- en beweegactiviteit aan senioren bieden.
 3. Wij zetten voorlichting voor jongeren en ouders op alle middelbare scholen, deskundigheidsbevordering voor professionals en lichte hulpverlening voor alle inwoners in op het gebied van middelengebruik en verslavingen. Zie ook het integraal alcohol- en drugsbeleid en integraal veiligheidsbeleid voor aanvullende prestaties op het gebied van alcohol- en drugsgebruik.