Streefwaarden

  1. Het bereik van de voorzieningen binnen het minimabeleid stijgt in 2018 met 10% t.o.v. 2016. In 2016 heeft 63% van de doelgroep gebruik gemaakt van tenminste één van de voorzieningen (3361 personen van de in totaal 5.300 personen van de doelpopulatie - bron: CBS 2014).
  2. Deelname aan de activiteiten van de GelrePas stijgt in 2018 met 10% t.o.v. 2016. In 2016 bedroeg het aantal GelrePashouders 2.487 en het aantal GelrePasgebruikers 2.146.

Prestaties

  1. Wij vergroten de bekendheid van de verschillende voorzieningen door middel van het inzetten op effectieve communicatie en informatievoorziening.
  2. Wij breiden het aanbod van de Gelrepasvoorzieningen uit en sluiten deze steeds beter aan op de behoefte van de inwoner.