Streefwaarden

  1. Het aantal mensen dat gebruik maakt van het loket 'Technologie Trolley Rheden' stijgt naar 50 personen. In 2017 namen 30 mensen deel.

Prestaties

  1. Wij installeren in 2018 voor inwoners met geheugenproblemen een uitleenloket voor (technologische) hulpmiddelen ofwel domotica, zodat zij langer thuis kunnen wonen.