Streefwaarden

  1. In 2018 zijn minimaal 3 inwonersinitiatieven ondersteund in tenminste 3 kernen, gericht op het activeren en stimuleren van onderlinge hulpvaardigheid in de buurt.

Prestaties

  1. Wij verstrekken de (subsidie) opdracht hiertoe aan onze uitvoeringsorganisatie voor leefbaarheid en activering en monitoren de resultaten.