Streefwaarden

  1. In 2019 hebben wij in samenwerking met 3 dorpshuizen of wijkcentra de functie van ontmoetingsplek uitgebreid met een informatie- of signaleringsfunctie.

Prestaties

  1. Wij verkennen met de dorpshuizen bij welke (nieuwe) activiteiten het accent op dagbesteding ligt. Wij bekijken samen in hoeverre deze activiteiten door vrijwilligers kunnen worden gedragen en in hoeverre er een vorm van professionele ondersteuning noodzakelijk is. Wij  leveren, indien gewenst, deze professionele ondersteuning.