Streefwaarden

  1. Het gebruik van de regeling "Tegemoetkoming schoolkosten" stijgt van 241 tegemoetkomingen in 2016 naar 300 tegemoetkomingen in 2018.
  2. Het gebruik van het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds stijgt van 42 goedgekeurde aanvragen in 2016 naar 60 goedgekeurde aanvragen in 2018.
  3. Het bereik van Stichting Leergeld stijgt met 10% in 2018 t.o.v. 2016. In 2016 zijn er 163 gezinnen en 282 kinderen bereikt.
  4. Het bereik van Kinderen van de Voedselbank is 150 kinderen in 2018.

Prestaties

  1. Wij vergroten de bekendheid van de regeling "Tegemoetkoming schoolkosten" met extra inzet op communicatie en informatievoorziening.
  2. Wij breiden het aantal intermediairs van het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds uit en zetten extra in op communicatie en informatievoorziening.
  3. Om het bereik van de Stichting Leergeld te vergroten wordt ingezet op een effectieve communicatie en informatievoorziening.
  4. Om het bereik van de Kinderen van de Voedselbank te vergroten wordt ingezet op een effectieve communicatie en informatievoorziening.