Streefwaarden

  1. Voor 2018 ambiëren wij de realisatie van 50 reguliere werkplekken bij lokale ondernemers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hanteren het werkelijk bereikte resultaat 2018 als nulmeting voor de begroting 2019 e.v. Dit betreft mensen met een verdiencapaciteit tussen de 40% en 80%.

Prestaties

  1. Wij voeren met minimaal 150 ondernemers, binnen kansrijke branches en ondernemingen, gesprekken over de mogelijkheden passende werkplekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  2. Wij ondersteunen ten minste 50 lokale ondernemers bij uiteenlopende vraagstukken als          maatschappelijk verantwoord ondernemen en het vervullen van Social Return verplichtingen.