Streefwaarden

  1. Wij verkleinen het gat tussen vraag (werkgevers) en aanbod (potentiële werknemers). De uitkomst van het behoefteonderzoek dat wij in 2018 doen, dient als nulmeting voor deze streefwaarde.
  2. In 2018 nemen wij 11 stagiaires op binnen de gemeentelijke organisatie t.o.v. 4 stagiaires in 2016.

Prestaties

  1. Wij zorgen als intermediair tussen werkgeversbehoefte en onderwijsaanbod voor verbinding tussen ondernemers en onderwijs en stellen in overleg met werkgevers en onderwijs, een businessplan “branchegericht opleiden” op.
  2. Wij formuleren in 2018 nieuw gemeentelijk stagebeleid en creëren extra stageplekken in huis.