Streefwaarden

  1. Wij hebben eind 2018 een integrale en lokale aanpak, naast en in samenhang met het Vrijwilligerssteunpunt, om plekken te lokaliseren voor inwoners die mee willen doen maar geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten (mensen met een verdiencapaciteit van minder dan 25%).
  2. Wij streven er naar intern om minimaal 10 garantiebanen te creëren t/m 2018. Het gaat hier om banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Prestaties

  1. We zetten de opdracht uit voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor begeleid vrijwilligerswerk. Het gaat om het lokaliseren van (informele) plekken, het ondersteunen van de (vrijwilligers)organisaties, het voeren van gesprekken en het scannen van talenten in de gemeente Rheden.
  2. We zetten een projectgroep in met als opdracht de garantiebanen te realiseren.