Streefwaarden

  1. In 2018 is het aantal vrijwilligers gelijk aan 2015 (40,7% bij de nulmeting in 2015).
  2. In 2018 weet tenminste 40% (38,3% bij de nulmeting in 2015) van de vrijwilligers dat ze bij het Loket Vrijwillige Inzet terecht kunnen voor advies en ondersteuning.

Prestaties

  1. Het Loket Vrijwillige Inzet biedt (deskundigheids)trainingen, advies en ondersteuning aan vrijwilligers om hen te ontlasten, hun werk effectiever in te richten en hulp in te schakelen.
  2. We zetten in op een effectieve communicatie- en informatievoorziening ten aanzien van dit onderwerp.