Streefwaarden

  1. Mantelzorgers ervaren door de hulp en ondersteuning van het MVT minder belasting bij het geven van mantelzorg, 36% 'eens' in 2018 t.o.v. 33,3% eens bij de nulmeting in 2015.

Prestaties

  1. Het Loket Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) verzorgt trainingen en mantelzorgcafé's die de mantelzorger handvatten biedt hen te ontlasten, hun inzet effectiever in te richten en te weten wanneer extra hulp nodig is.