Voorstel tariefaanpassingen

Onderstaand wordt op grond van wettelijke bepalingen en beleidsuitgangspunten inzicht gegeven in de verwachte tariefbepaling voor 2018. Pas bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2018 worden de tarieven definitief vastgesteld.