Kwijtscheldingsbeleid

Rheden kent de mogelijkheid tot kwijtschelding van belastingen. Hierbij hanteren we een wettelijke grens van 100% van de uitkeringsnorm, in tegenstelling tot de meeste andere inkomensregelingen die een norm van 120% kennen. Mensen kunnen kwijtschelding krijgen voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing (gedeeltelijk). Daarnaast ook voor de leges van een ID-kaart en voor de hondenbelasting (gedeeltelijk).

Mensen die één keer kwijtschelding kregen toegekend, krijgen vervolgens automatische kwijtschelding indien hun financiële situatie niet is veranderd. Hierbij maken we gebruik van de gegevens van het Inlichtingenbureau.

Voor het jaar 2018 verwachten we een relatief normale stijging van de kwijtscheldingen (de tarieven stijgen en in relatie stijgen de kwijtscheldingen ook).