Voor deze belastingsoort geldt de beleidslijn dat de tarieven jaarlijks worden aangepast aan de inflatiecorrectie. Voor het begrotingsjaar 2018 wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,4 %. Door de afronding van het basistarief op hele centen wijkt de daadwerkelijke tariefstijging enigszins af van het inflatiepercentage. Ook de tarieven voor de seizoensplaatsen en jaarplaatsen wijken enigszins af van de inflatiecorrectie, omdat deze tarieven gedeeltelijk opgebouwd zijn uit een forfaitaire berekeningswijze. Het tarief van de watertoeristenbelasting is per overnachting het dubbele van het basistarief toeristenbelasting.

De ontwikkeling van de toeristenbelasting staat in onderstaand overzicht vermeld.

Toeristenbelasting

2017

2018

Procentuele stijging

Overnachtingen (basistarief)

1,12

1,14

1,78 %

Seizoenstandplaatsen

137,20

139,65

1,78 %

Jaarstandplaatsen

163,07

165,98

1,78 %

De ontwikkeling van de watertoeristenbelasting staat in onderstaand overzicht vermeld.

Watertoeristenbelasting

2017

2018

Procentuele stijging

Overnachtingen (basistarief)

2,24

2,28

1,78 %