Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van de hondenbelasting is een jaarlijkse verhoging met de inflatiecorrectie. Voor het begrotingsjaar 2018 wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,4 %. Aangezien de hondenbelasting een tijdvakbelasting is dienen de tarieven deelbaar te zijn door twaalf (aantal maanden per jaar). Hierdoor ligt de daadwerkelijk tariefstijging voor de hondenbelasting tussen de 1,3% en 1,4%.   

Tussen elk van de tarieven zit een gelijk verschil van € 8,64. Het kenneltarief is een optelling van de tarieven voor de 1e en 2e hond. De ontwikkeling van de tarieven staat in onderstaand overzicht vermeld.

Hondenbelasting

2017

2018

Procentuele stijging

1e hond (basistarief)

55,20

55,92

1,30 %

2e hond

63,72

64,56

1,32 %

3e hond

72,24

73,20

1,33 %

4e hond

80,76

81,84

1,34 %

5e hond

89,28

90,48

1,34 %

Elke volgende meer

8,52

8,64

1,41 %

Kenneltarief

118,92

120,48

1,32 %