Openbare Verlichting

Openbare Verlichting

Kerncijfers

Lantaarnpalen

6.800 stuks

Kaders:
In oktober 2009 is het geactualiseerde SBO-Openbare verlichting door de Raad vastgesteld. Op 21 september 2011 heeft het College het geactualiseerde rekenblad, waarin rekening is gehouden met de vervanging van 3100 lichtmasten en led verlichting, vastgesteld.

Planning uit te voeren in 2018:

  • Klein en groot onderhoud conform jaarplanning (klachtenonderhoud maakt hier deel van uit, uitvoering door aannemer);
  • Uitvoering, zover van toepassing, geven aan de integrale investeringsprojecten zoals aangeven bij riolering en water.

Risico’s:
Door het uitvoeren van de grootschalige vervanging zijn de risico’s teruggebracht naar het geringe niveau van een defecte lamp. Wel zien we meer en meer dat het (verouderde) net van Liander storingen veroorzaakt waardoor het lijkt als of de verlichting stuk is maar de oorzaak in het net moet worden gezocht.

Ontwikkelingen:
De openbare verlichting is voor ruim 55% vervangen. Het overige deel is op dit moment kwalitatief in orde. De komende jaren zal er, daar waar nog geen nieuwe masten geplaatst zijn, meegelift gaan worden met de integrale projecten.  In 2017 is het beheerplan Openbare verlichting geactualiseerd in samenspraak met de overige beheerplannen.