Gebouwen

Kerngegevens

 Gebouw t.b.v. Bestuursdienst

Gemeentehuis

Kantoor

10 Gebouwen Overige bezittingen

Koepel De Kaap

Rietendak

Stationsplein 32

Fair toys

Spoorstraat 46

Woning/winkel

Spankerenseweg 58a

Switch

De Pinkenberg

Woning werkplaats

Tellegenlaan 2

School

Emma pyramide

Toren

Clubhuis IJsselsingel 97 Rh 

Clubhuis

Woonwagen standpl. Van Aldenburgln 38 

Woonwagen standpl

Woonwagen standpl. Van Aldenburgln 40

Woonwagen standpl

Aan 't Veer 1

Veerhuis

Beekhuizenseweg 73a Velp

Scouting clubhuis 

2 Gebouwen Brandweer

Brandweer Velp

Brandweerkazerne

Brandweer Rheden

Brandweerkazerne

18 Bruggen

Villapark Velp 1

Brug

Villapark Velp 2

Brug

Villapark Velp 3

Brug

Waterstraat Velp

Brug

Broekstraat Velp

Brug

De Beemd Velp

Brug

Fietsbrug waterstraat Velp 

Brug

Holleweg Rheden

Brug

Lathumse Veerweg Rheden 1 fietsbrug

Brug

IJsselsingel Rheden

Brug

Spankerenseweg Dieren

Brug

Geitenbergweg Dieren

Brug

Imboslaan Dieren

Brug

Vijver Dieren Noord Oost Dieren

Brug

Kappersweg Dieren

Brug

Ruiterbeekpad Dieren

Brug

Broekdijk Laag-Soeren

Brug

Badhuislaan Laag-Soeren

Brug

2 Zwembaden

De Dumpel

Binnenzwembad

Openluchtbad Rheden

Buitenzwembad

3 Gymlokalen

Gymzaal J. Luijkenlaan

Gymzaal

Gymzaal Bloemershof

Gymzaal

Gymzaal Huijgenslaan

Gymzaal

3 Sporthallen

De Hangmat

Sporthal

Theotorne

Sporthal

De Dumpel

Sporthal

8 Monumenten

Kerk De Oude Jan

Toren

Hervormde kerk Rheden

Toren

Hervormde kerk Ellecom

Toren

Hervormde kerk Spankeren

Toren

Priessnitzmonument

Monument

Poort Overbeek

Monument

Dorpspomp Velp

Pomp

Dorpspomp Rheden

Pomp

10 Gebouwen en 35 kunstwerken Welzijn

Kunstwerken

Beeldende kunst

vml. van Voorthuijsenschool

Multifunctioneel gebouw

Den Heuvel Velp

service centrum

De Bundel

Bibliotheek

Muziektent Velp

Muziektent

Muziektent Rheden

Muziektent

Muziektent Ellecom

Muziektent

MFA Het Kasteel

Multifunctioneel gebouw

MFA de Oase

Multifunctioneel gebouw

MFA Nieuw Bergstein

Multifunctioneel gebouw

1 Gebouw riolering zijnde een monument

Gemaal de Volharding

Gemaal

4 Begraafplaatsen met diverse bijgebouwen

Begraafplaats Heiderust

Woning werkplaats etc.

Begraafplaats Harderwijkerweg

Berging

Begraafplaats Imboslaan

Aula en kantoor

Israëlische Begraafplaats

Hekwerk

2 Werkplaatsen met diverse bijgebouwen

Werkplaats Biljoen

Werkplaats

Werkplaatscomplex Dieren

Werkplaats

Kaders:

SBO Gebouwen 2016-2025
Het SBO gebouwen dient als basis voor het onderhoud. Het onderhoud vindt in zijn algemeenheid plaats op basis van 10-jarenplanningen onderhoud. De afwikkeling vindt plaats d.m.v. de daarvoor bestemde onderhoudsreserve. De in de begroting voorziene jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op het gemiddelde van een periode van 10 jaar.

Beleidsplan “Rheden CO2 neutraal 2024”
Project 1 uit het uitvoeringsplan 2012-2015 betreft o.a. het opnemen van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed in het SBO-Gebouwen. Dit is opgenomen in de actualisatie van het SBO-Gebouwen in 2016. De uitvoering zal plaats vinden op projectbasis en daar waar mogelijk op natuurlijke momenten. Denk hierbij aan groot onderhoud of renovaties.
Beheeractiviteiten:

De beheeractiviteiten met betrekking tot vastgoed laten zich als volgt categoriseren:

 • Algemene advisering aan de diverse functionele beheerders;
 • Technisch beheer en onderhoud van de gebouwen, waarvan “eigendom” bij de functioneel beheerder ligt (klachtenonderhoud maakt hier deel van uit);
 • Actualiseren Meerjaren Onderhoud Planningen;
 • Projectbegeleiding nieuwbouw, renovatie en sloop;
 • Arbo-advisering, ondersteuning en uitvoering t.a.v. vastgoed;
 • Uitvoering geven aan (gewijzigde) wet- en regelgeving;
 • Verhuur en beheer van gemeentelijk vastgoed.

Voor de verrichte dienstverlening worden loonkosten in rekening gebracht bij de diverse functioneel beheerders.

Uit te voeren in 2018:

 • Groot en klein onderhoud conform jaarplanning (klachtenonderhoud maakt hier deel van uit, uitvoering door storingsdienst leefomgeving en aannemer);
 • Uitvoering geven aan kadernotitie Vastgoed
 • Uitvoering geven aan Project 1 (energiebesparende maatregelen opgenomen in het SBO-Gebouwen)
 • Het, in samenwerking met de oranjevereniging, de dorpsvereniging en de muziekvereniging in Ellecom, realiseren van een nieuwe muziektent omdat de oude is afgebrand.

Ontwikkelingen:

In 2024 is de Wet op Verbod van asbest daken van kracht. Diverse gemeentelijke gebouwen hebben asbestdaken (m.n. Gemeentehuis, Sporthal Theotorne, werkplaats Dieren). Er zal worden bekeken of wij in aanmerking kunnen komen voor de subsidieregeling voor het saneren van asbest daken. De sanering van de daken zal, daar waar mogelijk, in de lijn van het onderhoudsregiem van het SBO worden uitgevoerd en anders versneld worden uitgevoerd om gereed te zijn in 2024.
Inzicht in vastgoedexploitatie:

Per pand willen we een exploitatie overzicht hebben om vervolgens het totaalinzicht te kunnen krijgen in de exploitatie van ons vastgoed is. In 2017 is hiervoor de eerste opzet gemaakt en in 2018 zal dit ook financieel vertaald moeten worden in het financiële systeem.

Professionalisering vastgoedbeheer:
In de door het college vastgestelde Nota Vastgoed welke op 29 januari 2013 door de raad is vastgesteld is geconstateerd dat de gemeente over vastgoed beschikt dat niet allemaal nodig is voor de realisatie van gemeentelijke taken. Naar aanleiding hiervan is een inventarisatie uitgevoerd van onze gemeentelijke gebouwen wat heeft geresulteerd in een door de raad vastgestelde categorisering en daarmee een visie op ons vastgoed. In 2016 is het SBO afgestemd op deze categorisering en zal de ingeslagen weg om het vastgoed dat niet meer behouden dient te worden, op "natuurlijke momenten" verkocht gaan worden.