Streefwaarden

De informatieverstrekking voldoet in 95% van de gevallen aan de termijnen die daarvoor gelden.

Prestaties

De termijnen zoals opgenomen in de reglementen van orde van de raad en gemeenschappelijke regelingen worden nageleefd.