Streefwaarden

  • De raad wil komen tot een verbetering van de P&C documenten door een ander systeem waarbij beleid wordt omschreven in concrete doelstellingen met prestaties en streefwaarden.
  • Het resultaat moet zichtbaar en meetbaar worden gemaakt in de jaarstukken, waardoor er verantwoording kan worden afgelegd.

Prestaties

Als het systeem van streefwaarden, doelstellingen en subdoelstellingen is aangepast zullen de effecten van het beleid bij de jaarrekening zichtbaar worden.