Streefwaarden

De raad betrekt op verschillende manieren diverse doelgroepen bij de gemeentepolitiek.

Prestaties

  • Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen de huidige ontwikkelingen in het kader van de nieuwe bestuursstijl (o.a. Gast van de raad, raadspagina RegioBode, jeugdparticipatie) worden voortgezet. Het is aan de nieuwe raad om hier verder invulling aan te geven.
  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal de werking van de gemeenteraad en het belang van de gemeenteraadsverkiezingen extra onder de aandacht worden gebracht.