Streefwaarden

  • Er zijn geen integriteitsoverschrijdingen.
  • Alle besluiten, zowel van B&W als van de Raad, zijn openbaar en digitaal raadpleegbaar tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Prestaties

Bij zowel het college van burgemeester en wethouders als de Raad is bestuurlijke integriteit jaarlijks een aandachtspunt door zaken expliciet in een bijeenkomst bespreekbaar te maken.