Streefwaarden

We versterken de dialoog met de samenleving (inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties), anticiperen op ontwikkelingen in onze samenleving en bouwen zo aan wederzijds vertrouwen om tot betere samenwerking te komen (participatie).

Prestaties

  • We investeren in het ontwikkelen van een gedegen (online en offline) integraal monitoringsysteem, ontwikkelen een werkwijze waarmee we deze informatie interpreteren (combineren, analyseren) en met de organisatie (en de belangrijkste samenwerkingspartners delen (en van communicatieadvies voorzien).We nemen actief deel aan netwerken (on- en offline).
  • We ontwikkelen de communicatieve en netwerkvaardigheden van medewerkers. Zij geven het nieuwe contact met de samenleving invulling. Communicatie adviseert, faciliteert en coacht medewerkers bij hun participatieve en communicatieve rol.