Streefwaarden

  1. Over veiligheid en leefbaarheid wordt op lokaal en/of gemeentelijk niveau over successen en uitdagingen minimaal eens per kwartaal gepubliceerd.
  2. Jaarlijks wordt aan de raad een presentatie gegeven over de cijfers en ontwikkelingen van de ‘going concern en growing concern’.

Prestaties

  1. In het najaar van 2018 krijgt de raad een presentatie over de cijfers en ontwikkelingen en de   voortgang van het integraal veiligheid.
  2. Met behulp van lichtkranten informeren we inwoners, ondernemers en bezoekers over:   
  • Weersomstandigheden en calamiteiten om onveilige situaties te voorkomen en bewustwording te vergroten.
  • Preventieve maatregelen bij woninginbraken en/of andere criminaliteit.
  • Omleidingen en afzettingen voor betere en snellere doorstroming van verkeer.
  • De recreatie en bereikbaarheid de Posbank en het buitengebied.