Streefwaarden

2013

2014

2015

2016

Str.w.

Melding overlast jeugdoverlast

Politie VNG

176

157

155

167

150

Veiligheidsgevoel op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms onveilig.

VM

39

35

30

  1. Inzichtelijk maken van het aantal jongeren die worden doorverwezen of gesignaleerd vanuit de veiligheidsketen naar de zorgketen en in hoeverre dit daadwerkelijk leidt tot individuele aanpakken door het uitvoeren van een nulmeting

Prestaties

Individuele aanpak en vroegsignalering.Doordat de afgelopen vier jaar de focus op de sluitende aanpak problematische jeugdgroepen (PakJeKans) lag, zijn hier goede resultaten gehaald. De meldingen van jeugdoverlast, vandalisme en baldadigheid dalen. Er zijn minder jeugdgroepen die in de openbare ruimte voor overlast zorgen en er zijn minder locaties waar overlast wordt ervaren. Deze sluitende aanpak (PakJeKans) is nu going concern. De focus van de sluitende aanpak, wordt verlegd naar de individuele aanpak van problematische jeugd. Dit betekent verbeteren van de verbinding tussen onder andere zorg, werk en inkomen, scholen en veiligheid. Ook het vroeg signaleren van problematiek door bijvoorbeeld partijen die op straat toezicht houden en het oppakken van deze signalen, is belangrijk.