Streefwaarden

Uiterlijk in september 2018 deze effecten van klimaatveranderingen verwerkt zijn bij de plannen en protocollen voor rampenbestrijding’

Prestaties

Het klimaat verandert. Door klimaatverandering is de kans op rampen groter, denk aan bosbranden, dijkdoorbraak, hittestress of wateroverlast door zware regenval. Het is nog onvoldoende in kaart gebracht welke effecten klimaatverandering heeft en of de huidige plannen en protocollen in de rampenbestrijding daarvoor afdoende zijn. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt in samenwerking met de VGGM.