Streefwaarden

Op dit moment wordt regionaal en landelijk een aanpak ontwikkeld, wat leidend zal zijn. Wij zijn bij deze ontwikkelingen goed aangesloten, door deelname aan o.a het Programma Samen Weerbaar. Op de onderdelen van deze aanpak waarvoor nieuwe beleidskaders vastgesteld moeten worden, wordt de raad betrokken. Een groot deel van de aanpak van ondermijning valt binnen de beleidskaders en is uitvoerend beleid (bevoegdheid burgemeester/College). 

Prestaties

  1. Op basis van de ondermijningsanalyse (2016) wordt vorm gegeven aan de conclusies en aanbevelingen.
  2. Wet Bibob wordt verder uitgewerkt om in te zetten als krachtig instrument om ondermijning aan te pakken.
  3. Er wordt deelgenomen aan het regionale Programma Samen Weerbaar.
  4. Het meldpunt ondermijning (Ondermijningsapp "Meld een vermoeden') wordt in de organisatie en de politie uitgerold, waardoor het ondermijningsbeeld actueel blijft.
  5. We blijven werken aan de bewustwording, ook van andere partijen zoals ondernemers en burgers.