Streefwaarden

Streefwaarden worden opgenomen in het beleid, zodra de aanpak polarisatie en radicalisering is vastgesteld.

Prestaties

Een sluitende aanpak voor radicalisering is noodzakelijk. Het veiligheidshuis pakt de repressieve kant op wanneer een persoon (mogelijk) radicaliseert en deze aanpak is effectief.

Er is behoefte om trainingen voor in- en externe partners verder op te pakken en uit te breiden. Dit werkt het college in samenwerking met in- en externe partners verder uit in 2018. De doelstellingen en streefwaarden worden verder uitgewerkt in de aanpak radicalisering en polarisatie.