Streefwaarden

Aanvragen, brieven en e-mails
-We schrijven in begrijpelijke taal.
-Binnen 5werkdagen ontvangt de klant een ontvangstbevestiging waarin de behandelaar en reactietermijn is opgenomen. De klant krijgt tussentijds bericht als de behandeling langer duurt.

Telefonische dienstverlening
-Het algemene nummer van gemeente Rheden (026) 49 76 911 is de ‘hoofd’ ingang voor de telefonische dienstverlening aan de klant en bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30-17.00 en op vrijdag tussen 8.30-12.30 uur.
-We helpen de beller binnen 30 seconden in 80% van de gevallen.
-Bij complexe vragen verbinden we de klant maximaal 2 keer door naar de juiste vakspecialist.
-We verbeteren de telefonische bereikbaarheid van het sociaal meldpunt. Na een nulmeting bepalen we de norm voor de bereikbaarheid van alle teams.  


Online dienstverlening

-
De website www.rheden.nl is 24/7 bereikbaar.
-De website streeft naar optimale toegankelijkheid volgens Europese normen  www.rheden.nl/toegankelijkheid.
-De website functioneert op desktop, tablet en smartphone.
-Wij gebruiken onze social media kanalen (facebook, twitter) voor Webcare tijdens openingstijden (van het KCC telefoonteam).

Prestaties

 1. We monitoren de servicenormen maandelijks en sturen op de realisatie.
 2. Onze openingstijden en het werken op afspraak (met en zonder afspraak langskomen) sluiten beter aan op de klantwensen, klantenstroom en onze eigen werkprocessen.
 3. We breiden klantontvangst (gastvrouw/heer) uit naar de 2 servicelocaties.
 4. De online dienstverlening wordt uitgebreid met WhatsApp.
 5. We verbeteren de snelheid van antwoorden, de antwoord kwaliteit en communiceren pro-actief met onze contacten via social media.
 6. We voeren de landelijke aanpak adreskwaliteit en -fraude uit door inzet van tijdelijk extra formatie.
 7. We implementeren en realiseren de uitgangspunten uit de notitie dienstverlening: Digitaal en Persoonlijk contact: waar kan is onze dienstverlening digitaal, we hanteren daarbij de menselijke maat en we stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.
 8. Op projectmatige wijze implementeren we in de gehele organisatie een vernieuwde en professionelere telefonie inrichting.  
 9. We verstrekken eenduidig en actuele informatie richting inwoners vanuit alle klantgerichte teams door het inzetten en benutten van dienstverleningsinformatie.
 10. Project Klare Taal zorgt ervoor dat 80% van de uitgaande brieven en 50% van de besluitvorming is herschreven in begrijpelijke taal.
 11. We starten het project Klantmail opvolging met een nulmeting. Hierna bepalen we de  resultaten.