Streefwaarden

We sturen en verbeteren onze dienstverlening op basis van klanttevredenheidsonderzoeken en managementinformatie uit dienstverleningsprocessen;

Klanttevredenheid

Oude
streefwaarden

Gerealiseerd

Actuele Streefwaarden

Kanalen

2015

2016

2017

2015

2016

2018

Balie

8,0

8,0

8,0

7,8

8,0

8,0

Telefoon

7,0

7,3

7,5

7,8

7,9

7,6

Website

7,0

7,3

7,5

7,0

7,5

7,6

Toelichting tabel: In 2017/2018 komt er een trendbreuk in de cijfers door de overgang naar een ander meetinstrument.

- We verkorten de doorlooptijden van onze werkprocessen.
- We bieden ‘Klaar terwijl u wacht’ producten aan.
- We maken het aanvragen van producten makkelijker.
- We verbeteren de communicatie over producten, rechten/plichten en procedures;
- We zorgen voor meer volledige intakes (brede uitvraag) in de frontoffice.

Prestaties

  1. We implementeren een beter instrument en werkwijze voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat het voor inwoners makkelijker is om deel te nemen. Zo ontvangen betere sturingsinformatie en feedback voor meerdere klantprocessen.
  2. We dragen via het programmatisch werken bij Samen meer Service bij aan de verbinding tussen nieuwe en bestaande projecten.
  3. We implementeren vanuit het project Visie en regie op onderzoek een integrale en gecoördineerde werkwijze om klantgerichter uit te vragen. Dit doen we in aansluiting op de participatievisie.
  4. We ronden het project Gastheerschap af. Gastheerschap is nu een werkwijze en geborgd door middel van jaarlijkse verbeterplannen en de ambassadeurs;
  5. Met procesbegeleiding door Klant in Beeld verbeteren we de klantgerichtheid en efficiëntie van processen bij de Omgevingswet en het Sociale domein.
  6. De regie en sturing op klantenprocessen is per kanaal belegd.
  7. We implementeren een App voor medewerkers, zodat inzien en afhandelen van meldingen openbare ruimte (MOR) ook kan op locatie in de wijk.