Algemene ontwikkelingen

Rente ontwikkeling

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de centrale banken. Om deflatie tegen te gaan en de inflatie aan te jagen en is de De Europese Centrale Bank in 2015 een obligatie-inkoop programma gestart. Omdat de inflatie inmiddels licht is gestegen heeft de ECB in 2017 de omvang van het obligatie-opkoop programma verlaagd van €80 naar €60 miljard. De verwachting is dat de rente die zeer laag is, voorlopig ook laag blijft.