Statusoverzicht

Product

Bron

2018

2019

2020

2021

Formatie

(Bedragen x € 1.000)

in fte

x € 1.000

291

Theothorne

D-14

24

24

24

-

-

DIV

Transformatieplan

T-15

2.133

2.518

2.518

2.518

-

-

Totaal

2.133

2.542

2.542

2.542

-

-

Toelichting voortgang
291Theothorne
Op basis van een aangenomen motie van de gemeenteraad is de bezuiniging voor het jaar 2018 opgeschort.
DIVTransformatieplan
Het transformatieplan 2015 is door de raad vastgesteld op 30 juni 2015 en verwerkt in de begroting. De actualisatie is vastgesteld op 20 oktober 2015. In aansluiting op de Voorjaarsnota 2017 is de notitie "Twee jaar Transitie in Rheden" verstrekt aan de Raad. Hierin is aangegeven dat ten opzichte van de in het oorspronklelijk Transformatieplan opgenomen versoberingen op de afdeling Toegang naar verwachting € 300 k minder kan worden bespaard. Dit is in bovenstaande opstelling en in de Begroting 2018 en MJR 2019-2021 verwerkt.