Statusoverzicht

Product

Bron

2018

2019

2020

2021

Formatie

(Bedragen x € 1.000)

in FTE

x € 1.000

546

Gezamenlijk beheer VRI's met Arnhem

D-14

3

3

3

3

-

-

Totaal

3

3

3

3

-

-

Toelichting voortgang
546 Gezamenlijk beheer VRI’s met Arnhem:
Bekeken wordt of in G-5 verband de verkeersinstallaties kunnen worden beheerd. De aanbesteding hiervoor wordt gedaan Arnhem en is door capaciteitsgebrek (wederom) uitgesteld. De verwachting is dat in de eerste helft van 2018 de aanbesteding wel zal plaatsvinden en duidelijk wordt of de bezuiniging gerealiseerd kan worden. Dit zal dan bij de Voorjaarsnota 2018 worden gemeld.