De doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, dienen volgens het BBV tenminste aan de hand van de onderstaande beleidsindicatoren, verdeeld over taakvelden, te worden toegelicht.

Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

6. Verwijzingen Halt

7. Harde kern jongeren

8. Winkeldiefstallen

9. Geweldsmisdrijven

10. Diefstallen uit woning

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

13. Overige verkeersongevallen met gewonde fietser

De indicatoren en hun waarden zijn opgenomen in de Bijlage 1.