Financiën

We investeren in een gedegen en daadkrachtig financieel beleid

Een evenwichtige en sluitende (meerjaren)begroting waarborgt onze solide financiële positie en we streven een structureel sluitende meerjarenbegroting na. Deze bereiken we door gedegen en daadkrachtig financieel beleid te voeren. Hierin willen we lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperken en gemeenschapsvoorzieningen zoveel mogelijk behouden.